Η επιχείρηση ΣΥΜΠΛΟΙΚΤΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είναι μια επιχείρηση με σημαντική εμπειρία στο χώρο της ναύλωσης σκαφών.

Η εταιρεία συστάθηκε το 2002 και μέχρι τώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια δυνατή παρουσία στην αγορά μέσω των ιδιαίτερα ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που προσφέρει και την ικανότητα των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχουν στην λειτουργία της επιχείρησης.

Το πελατολόγιο της είναι ιδιαίτερα μεγάλο και στόχος των επενδυτών αποτελεί η διεύρυνση αυτού του πελατολογίου κυρίως μέσω της δυναμικής διείσδυσης της εταιρείας σε νέες αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η μορφή της επιχείρησης είναι Ναυτιλιακή Εταιρεία Συμπλοιοκτησία. Η επιχείρηση λειτουργεί περίπου την δεκαετία και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό πελατολόγιο.

Σύντομα η επιχείρηση αναγνωρίστηκε ως μια από τις πιο ποιοτικές εταιρείες ναύλωσης σκαφών που προσφέρει σκάφη γιοτ σε όλη την Ελλάδα. Με ισχυρό υπόβαθρο, απολαμβάνει μια αξιοσημείωτη φήμη μέσα από ένα διεθνές δίκτυο έμπιστων γραφείων ναυλώσεων. Η επιτυχημένη πορεία της μέχρι τώρα είναι το άμεσο αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης των μετόχων και η ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί με τους πελάτες της.

up buttonup darkt